احسان آذرگون

نوآوری باز و مدیریت دانش

جمع سپاری (Crowd-sourcing)، نوآوری باز (Open Innovation) و داده‌های باز (Open Data) واژه‌هایی هستند که کمابیش شاید به گوش شما خورده باشد. امروزه جریانِ مناسبِ دانش و نوآوری برای کسب مزیت رقابتی بسیار تعیین‌ کننده است. از این رو نوآوری به یکی از ارکان مهم برای موفقیت سازمان‌ها بدل شده است. نوآوری به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن «یک ایده یا اختراع به محصول یا خدمتی تبدیل می‌شود که یا ارزش افزوده خلق کند یا مشتریانِ سازمان حاضر باشند برای آن پول بپردازند». نوآوری به صورت کلی به دو دسته نوآوری بسته و باز تفکیک می‌شود. استفاده از نوآوری باز در سازمان‌های پیشرو امروزی رواج زیادی پیدا کرده است. از آن جا که این روش با تکیه بر دانشِ موجود در فرای مرزهای سازمان انجام می‌شود؛ می‌تواند برای مدیریت دانش در حوزه دانشِ برون سازمانی بسیار مهم باشد. سازمان و نیاز به نوآوری فضاي رقابتی پیچیده به سازمان‌ها اجازه ایستایی و سکون نمی‌دهد و شرط بقاء آن‌ها را پویایی، پیش‌نگری و بهره‌وری قرار داده است. در بازار رقابتی امروز که مشخصه اصلی آن عدم قطعیت است شرکت‌هایی توان رقابت و حیات را دارند که دانش را در خود ایجاد، توزیع و آن را تبدیل به کالا و خدمات کنند.

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش و انتقال فناوری

مدیریت دانش و انتقال فناوری

مدیریت انتقال فناوری، یکی از ملزومات اساسی مدیریتی در کشورهای در حال توسعه است. یکی از عناصر بسیار مهم حاضر در آن، مدیریت دانش است. مدیریت دانش و انتقال فناوری می توانند در کنار هم مزایای قابل توجهی به دست دهند و در نبود این دو کنار هم، باید متحمل هزینه ها و دوباره  کاری های کلان در مقیاس ملی شویم؛ چه بسا آن چه کشورها را در برابر قدرت ها عقب نگه می دارد ناتوانی آن ها در نگهداری و حراست از آن چیزهایی است که با هزینه گزاف می آموزند، در حالی که کشورهای پیشرو نه تنها از اشتباهات خود درس می گیرند، بلکه انتقال فناوری به دیگر کشورها را فرصتی مناسب برای توسعه دانش خود می بینند. صنایع تولیدی در کشور ما صنایع مختلف تولیدی در ایران در حال حاضر درگیر چالش‌ها و مشکلات متعددی هستند چه در سطح خرد و چه در سطح کلان کشور. یکی از چالش‌های مهم، پایین بودن بهره‌وری در تولید است که از علل آن می توان خارج از رده بودن بخشی از ماشین آلات صنعتی، روش های تولید یا به صورت عمده تر سطح پایین فناوری و توان به کارگیری ماشین ها را برشمرد؛ این امر باعث کاهش بازدهی تولید و

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش در مگاپروژه ها

مدیریت دانش در مگاپروژه ها

مدیریت دانش امروزه مفهوم غریبی نیست و در بسیاری از شرکت ها و همچنین پروژه ها به کار گرفته می شود. استقرار این مفهوم در پروژه ها از ساختار معینی پیروی می کند که شامل پیش از اجرای پروژه تا تکمیل و اتمام پروژه می شود. از سوی دیگر اجرا و نهادینه سازی مدیریت دانش در مگاپروژه ها و در تمامی مراحل پروژه، چه در مراحل ابتدایی نیاز سنجی و امکان سنجی و چه در مراحل پایانی و تکمیلی پروژه، با توجه به وجود کارکنان و منابع دانشی و حجم فوق العاده اطلاعات در هر یک از مراحل به خوبی قابل توجیه است. ساختار مدیریت دانش در پروژه ها شامل یادگیری پیش از اجرا، یادگیری حین اجرا، یادگیری پس از اجرا و یادگیری از منابع بیرونی تشکیل شده است؛ تا در نهایت به منظور پیش بینی کردن، جلوگیری و در صورت لزوم حل مسایل استفاده شود. تفاوت زیادی بین مدیریت دانش در پروژه ها با مدیریت دانش در مگاپروژه ها وجود ندارد. مدیریت دانش در پروژه ها و پروژه های عظیم تا حد زیادی یکسان هستند؛ جز در مقیاس، انگیزه ها و ریزه کاری های اجرا. مدیران و سایر ذینفعان در پروژه های بزرگ یا مگاپروژه ها می توانند از

ادامه مطلب ...

مدیریت دانش شخصی

هدف اصلی مدیریت دانش فردی (مدافرد)، این است که فرد و نهایتا کل سازمان، بهره ورتر باشند.مدافرد، به دنبال استفاده از شیوه ها و ابزارهایی است که توانمندی های یک فرد دانشکار را تقویت نماید.

ادامه مطلب ...