آموزش مدیریت دانش | دوره‌های کاربردی

دوره‌های آموزشی، راهنماها و کتاب‌های مدیریت دانشِ اینوتکس ایران بر اساس به‌روزترین تغییرات این حوزه و برای همه نیازهای آموزشی مدیریت دانش در سازمان‌ها طراحی شده‌است.

درخواست برگزاری دوره

همکاران ما طی یک روز کاری با شما تماس خواهند گرفت