نسخه‌های نرم افزار مدیریت دانش رای‌ون

قابلیت‌های جدید، بهینه‌سازی‌ها و رفع اشکالات

 با توجه به اینکه نرم‌افزار مدیریت دانش «رای‌ون» طراحی شده تا تمامی نیازهای مدیریت دانش از جمله پیاده‌سازی و تدوین نقشه دانش، تشکیل انجمن‌های خبرگی، یکپارچه‌سازی منابع دانش سازمانی  مدیریت و گزارش‌گیری‌های دقیق، دسترسی آسان و اصولی به اسناد در سازمان شما را پوشش دهد، ما بر آنیم با به‌روز نگه‌داشتن نرم‌افزار «رای‌ون» بهترین بازدهی و کارایی را به مشتریان خود ارائه دهیم. از طرفی با توجه به اینکه شفافیت و برطرف کردن نیاز مشتری را یکی از مهمترین اولویت‌های شرکت می‌دانیم؛ تمامی تغییرات و به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار را در قالب «تاریخچه تحولات و نسخه‌های رای‌ون» به مرور منتشر می‌کنیم.

نسخه‌های منتشر شده رای‌ون