استقرار نرم‌افزار مدیریت دانش رای‌ون

آماده‌سازی، توانمندسازی، راه‌اندازی

استقرار نرم‌افزار  مدیریت دانش سازمانی رای‌ون شامل کلیه فعالیت‌هایی می‌شود که نرم‌افزار  را از نظر فنی آماده بهره‌برداری می‌کند، و به کاربران، مهارت کافی در کار کردن با سامانه و نگهداری از آن را به کاربران می‌دهد و مشارکت در فرایندهای اصلی مدیریت دانش را افزایش می‌دهد.

بسته استقرار

هر بسته استقرار شامل اجرای کل فرایند استقرار نرم‌افزار مدیریت دانش رای‌ون است که در محدوده‌ای تا سقف 50 کاربر انجام می‌شود. بهتر است هر بسته استقرار برای افراد یا بخش‌هایی از سازمان استفاده شود که فعالیت‌ها و فرایندهای کاری مشابه یکدیگر دارند تا اثربخشی استقرار نرم‌افزار مدیریت دانش افزایش یابد.

سازمان من چه زمانی آماده استقرار است؟

استقرار نرم‌افزار رای‌ون زمانی انجام می‌شود که با استفاده از خدمات مشاوره توانسته‌اید راهکار مورد نظر خود را طراحی کنید. سازمان شما وقتی آماده استقرار است که بدانید قرار است کدام فرایندها و کدام بخش‌های نرم‌افزار را در چه محدوده‌ای از سازمان خود و برای حل چه مساله‌ای به کار بگیرید.

استقرار نرم افزار مدیریت دانش رای‌ون در سازمان شما

مزایای استفاده از خدمات استقرار

کارکنان راحت‌تر با شما همراه می‌شوند.

نتایج مدیریت دانش ملموس‌تر می‌شود.

ریسک شکست خوردن مدیریت دانش کم می‌شود.

مدیریت دانش را راحت‌تر به کل سازمان تسری می‌دهید.

مراحل استقرار

1.

آماده‌سازی پیش‌نیازهای نصب

در این مرحله کلیه پیش‌نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز برای نصب نرم‌افزار مدیریت دانش رای‌ون آماده می‌شود.

2.

نصب/ایجاد شعبه نرم‌افزار مدیریت دانش سازمانی رای‌ون

در این مرحله، نصب/ایجاد شعبه نرم‌افزار روی زیرساخت آماده شده در مرحله آماده‌سازی پیش‌نیازهای نصب انجام می‌شود.

3.

راه‌اندازی و پیکربندی نرم‌افزار

در این مرحله، کلیه تنظیمات انجام شده، سرویس‌ها ایجاد شده و امکانات نرم‌افزار مدیریت دانش رای‌ون برای مشتری شخصی‌سازی می‌شود.

4.

آموزش نرم‌افزار مدیریت دانش

در این مرحله آموزش‌های لازم به کارکنان، کارشناسان و مدیران در محدوده مورد نظر ارائه می‌شود. کلیه آموزش‌ها دارای آزمون و گواهینامه قابل استعلام به صورت آنلاین هستند.
آموزش حضوری فقط برای افرادی قابل اجراست که گواهینامه آموزش‌های آنلاین را کسب کرده‌باشند. آموزش حضوری یک مرتبه و در زمان‌بندی مشخص شده در ابتدای فرایند استقرار انجام می‌شود.

5.

تمرین

پس از انجام برنامه‌های آموزشی، تکالیف عملی مدیریت دانش در نرم‌افزار به صورت هفتگی برای دو هفته متوالی برای محدوده استقرار تعریف می‌شود.
در انتهای هر هفته کیفیت اجرای تکالیف بررسی شده و علاوه اعلام نقص‌ها، از توانمندی کافی پرسنل در کار با نرم‌افزار مدیریت دانش سازمانی رای‌ون برای اهداف مشخص اطمینان حاصل می‌شود.

حتما با یک جلسه مشاوره شروع کنید

با یک جلسه رایگان مشاوره با ما، راهنمایی مناسبی برای اطلاعات و دانش سازمانی خود دریافت کنید.