دسته‌بندی نشده

محصولات پیشین اینوتکس ایران

ما در بیش از یک دهه گذشته روی فناوری ها و محصولات نرم افزاری متعددی در حوزه مدیریت دانش و بهره وری کار کرده ایم؛ هر یک از این محصولات توانسته اند هم در رفع نیازهای بدیع مشتریان و هم در توسعه درک و مفهوم دانش در افراد و سازمان ها تغییرات شگرفی ایجاد کنند. این محصولات و فناوری ها عبارتند از نرم افزار مدیریت دانش فردی (Personal KM) با نام تجاری وستا، فناوری تولید و به اشتراک گذاری دانش با نام محتوای هوشمند (IntelliContent) و کیوسک های مدیریت دانش (K-iosk). نرم افزار مدیریت دانش فردی وستا وستا یک سیستم نرم افزاری جامع مدیریت دانش فردی است که به هر فرد کمک می کند دانسته های ذهنی و اطلاعات دیجیتال خود را به خوبی مدیریت کند و با امکانات مختلف بهره وری و راندمان افراد را به شکل چشم گیری افزایش می دهد. امکانات مدیریت دانش فردی وستا هم اکنون از طریق سامانه های یکپارچه دانش رای ون ارائه می شود. فناوری محتوای هوشمند محتوای هوشمند (Intelligent Content)، شامل محتوايی از اطلاعات است که دارای توصيفات مفهومی (Semantic Descriptions)، شیوه هایی برای نمایش دانش و قابليت های خاص می باشد که به این واسطه، انسان و ماشين مي توانند مشترکا

ادامه مطلب ...

مسئولیت اجتماعی ما

مسئولیت اجتماعی اینوتکس ایران، در واقع تبلور اخلاق کاری ما در تعامل با محیط است که در آن نوآوری و ارائه خدمت می کنیم. ما معتقدیم برای این که پیشگامی و رهبری خود را بر بازار محصولات و خدمات دانش محور حفظ کنیم باید مسئولیت خود را در قبال جامعه و تمام کسانی که تحت تاثیر فعالیت های اینوتکس قرار می گیرند، با دقت و بلندنظری رعایت کنیم؛ تا در کنار توسعه و نوآوری سریع ما، محیط ما نیز رشدی پایدار و متوازن داشته باشد. ما برای مسئولیت اجتماعی خود دو محور اصلی در نظر گرفته ایم: توسعه نگاه دانش محور و تغییر پارادایم های ذهنی جامعه ترویج حفاظت از انواع سرمایه های مشهود ملی با استفاده از زیرساخت های مدیریت سرمایه نامشهود کارزارهای مسئولیت اجتماعی ما از گذشته تا کنون شامل موارد زیر می شود: برگزاری اولین نشست و جایزه ملی مدیریت دانش در سال 1388 جهت ترویج نگرش سیستمی به مدیریت دانش و پایه‌گذاری سنجش و الگوبرداری نظام‌مند در حوزه مدیریت دانش در کشور تدوین و انتشار کتاب قطب‌نمای مدیریت دانش با همکاری پروفسور بابک اخگر به عنوان راهنمایی جامع برای استقرار نظام‌مند مدیریت دانش در کشور راه‌اندازی و راهبری پایگاه اطلاعاتی جعبه ابزار مدیریت دانش برای اشاعه

ادامه مطلب ...

ارزش‌ها و اصول سازمانی

در اینوتکس، ما بر این باوریم که دنیای آینده کاملا متکی بر نحوه تعامل و اشتراک دانش بین موجودیت‌ها (انسان، ماشین، …) خواهد بود؛ بر این باوریم که نیروی محرکه موفقیت بشریت در شبکه‌های کارا و اثربخش دانش انسانی است، و ما بر تکنولوژی‌های نوینی به نام تکنولوژی‌های دانش و تعامل بسیار وابسته خواهیم بود. قلب دنیای آینده با یادگیری پیشرفته و تکنولوژی های دانش محور می‌تپد. کلید موفقیت در قرن حاضر ایجاد زنجیره‌ای متمرکز بر دانش افراد است، این زنجیره‌ها برگ برنده هر فرد، سازمان یا ملتی خواهد بود. ارزش‌ها و اصول حرفه‌ای که بدان پایبند هستیم پایه‌های تحقق ماموریت ما را شکل می‌دهند: در این راستا، ارزش‌ها و اصول حرفه‌ای خود را این گونه تبیین کرده‌ایم: ارزش‌های سازمانی ما صداقت با مشتریان اخلاق حرفه‌ای و ترجیح مصلحت مشتری تعامل با مشتریان در مسیر یادگیری دو سویه تکیه بر نوآوری سریع و ایجاد محصولات و خدمات قوی‌تر کمک به رشد و توسعه ملی از طریق استفاده اهرمی از دارایی های نامشهود اصول حرفه‌ای ما

ادامه مطلب ...