دسته‌بندی نشده

محصولات پیشین اینوتکس ایران

ما در بیش از یک دهه گذشته روی فناوری ها و محصولات نرم افزاری متعددی در حوزه مدیریت دانش و بهره وری کار کرده ایم؛ هر یک از این محصولات توانسته اند هم در رفع نیازهای بدیع مشتریان و هم در توسعه درک و مفهوم دانش در افراد و سازمان

ادامه مطلب ...

مسئولیت اجتماعی ما

مسئولیت اجتماعی اینوتکس ایران، در واقع تبلور اخلاق کاری ما در تعامل با محیط است که در آن نوآوری و ارائه خدمت می کنیم. ما معتقدیم برای این که پیشگامی و رهبری خود را بر بازار محصولات و خدمات دانش محور حفظ کنیم باید مسئولیت خود را در قبال جامعه

ادامه مطلب ...

ارزش‌ها و اصول سازمانی

در اینوتکس، ما بر این باوریم که دنیای آینده کاملا متکی بر نحوه تعامل و اشتراک دانش بین موجودیت‌ها (انسان، ماشین، …) خواهد بود؛ بر این باوریم که نیروی محرکه موفقیت بشریت در شبکه‌های کارا و اثربخش دانش انسانی است، و ما بر تکنولوژی‌های نوینی به نام تکنولوژی‌های دانش و

ادامه مطلب ...