ارزش ها و اصول سازمانی

در اینوتکس، ما بر این باوریم که دنیای آینده کاملا متکی بر نحوه تعامل و اشتراک دانش بین موجودیت ها (انسان، ماشین، …) خواهد بود؛ بر این باوریم که نیروی محرکه موفقیت بشریت در شبکه های کارا و اثربخش دانش انسانی است، و ما بر تکنولوژی های نوینی به نام تکنولوژی های دانش و تعامل بسیار وابسته خواهیم بود. قلب دنیای آینده با یادگیری پیشرفته و تکنولوژی های دانش محور می تپد. کلید موفقیت در قرن حاضر ایجاد زنجیره ای متمرکز بر دانش افراد است، این زنجیره ها برگ برنده هر فرد، سازمان یا ملتی خواهد بود. ارزش ها و اصول حرفه ای که بدان پایبند هستیم پایه های تحقق ماموریت ما را شکل می دهند:

ماموریت شرکت اینوتکس ایران - مدیریت دانش - سیستم های دانش محور

در این راستا، ارزش ها و اصول حرفه ای خود را این گونه تبیین کرده ایم:

ارزش های سازمانی ما

 • صداقت با مشتریان
 • اخلاق حرفه ای و ترجیح مصلحت مشتری
 • تعامل با مشتریان در مسیر یادگیری دو سویه
 • تکیه بر نوآوری سریع و ایجاد محصولات و خدمات قوی تر
 • کمک به رشد و توسعه ملی از طریق استفاده اهرمی از دارایی های نامشهود

 

اصول حرفه ای ما

 • نگاه اقتضایی به مدیریت دانش؛ در دیدگاه ما هر سازمانی شایسته داشتن مدیریت دانش مختص خود است.
 • ما نگاه مسئله محور را به جای استقرار نظام جامع مدیریت دانش به سازمان ها توصیه می کنیم زیرا:
  • نگاه مساله محور، علاوه بر این که نتایج ملموس به کارکنان و مدیران می دهد، با افزایش باور افراد و هم چنین تعداد مساله های حل شده، مبنایی می شود که به مدیریت دانش خود جامعیت ببخشید.
  • پیاده سازی جامع مدیریت دانش، مشکلات لاینحل فرهنگی و رفتاری درکارکنان ایجاد می کند زیرا کارکنان ارتباطی بین مدیریت دانش با دغدغه ها و مسائل روزمره پیدا نمی کنند. افراد، کاری را که نتوانند به فعالیت ها و نیازهای روزمره شان متصل کنند بدون شک کنار می گذارند.
 • تحول فرهنگی یک وظیفه درون سازمانی است؛ ما با ارائه برنامه ای منسجم و دقیق جهت افزایش باور و توانمندی کارکنان و بخش های سازمان در حوزه مدیریت دانش به شما کمک می کنیم.
 • مدیریت دانش اصول ساده، مفاهیم گسترده و اجرای سختی دارد، ما هرگز ادعا نمی کنیم مربیانی هستیم که بدون مسابقه و سختی، سازمان شما را قهرمان می کنیم؛ اما برای مشتریان خود نتایج را تضمین می کنیم!

مطالب مرتبط