ارزش‌ها و اصول سازمانی

در اینوتکس، ما بر این باوریم که دنیای آینده کاملا متکی بر نحوه تعامل و اشتراک دانش بین موجودیت‌ها (انسان، ماشین، …) خواهد بود؛ بر این باوریم که نیروی محرکه موفقیت بشریت در شبکه‌های کارا و اثربخش دانش انسانی است، و ما بر تکنولوژی‌های نوینی به نام تکنولوژی‌های دانش و تعامل بسیار وابسته خواهیم بود. قلب دنیای آینده با یادگیری پیشرفته و تکنولوژی های دانش محور می‌تپد. کلید موفقیت در قرن حاضر ایجاد زنجیره‌ای متمرکز بر دانش افراد است، این زنجیره‌ها برگ برنده هر فرد، سازمان یا ملتی خواهد بود. ارزش‌ها و اصول حرفه‌ای که بدان پایبند هستیم پایه‌های تحقق ماموریت ما را شکل می‌دهند:

در این راستا، ارزش‌ها و اصول حرفه‌ای خود را این گونه تبیین کرده‌ایم:

ارزش‌های سازمانی ما

 • صداقت با مشتریان
 • اخلاق حرفه‌ای و ترجیح مصلحت مشتری
 • تعامل با مشتریان در مسیر یادگیری دو سویه
 • تکیه بر نوآوری سریع و ایجاد محصولات و خدمات قوی‌تر
 • کمک به رشد و توسعه ملی از طریق استفاده اهرمی از دارایی های نامشهود

اصول حرفه‌ای ما

 • نگاه اقتضایی به مدیریت دانش؛ در دیدگاه ما هر سازمانی شایسته داشتن مدیریت دانش مختص خود است.
 • ما نگاه مسئله محور را به جای استقرار نظام جامع مدیریت دانش به سازمان‌ها توصیه می‌کنیم زیرا:
  • نگاه مساله محور، علاوه بر این که نتایج ملموس به کارکنان و مدیران می‌دهد، با افزایش باور افراد و هم چنین تعداد مساله‌های حل شده، مبنایی می‌شود که به مدیریت دانش خود جامعیت ببخشید.
  • پیاده‌سازی جامع مدیریت دانش، مشکلات لاینحل فرهنگی و رفتاری در کارکنان ایجاد می‌کند زیرا کارکنان ارتباطی بین مدیریت دانش با دغدغه‌ها و مسائل روزمره پیدا نمی‌کنند. افراد، کاری را که نتوانند به فعالیت‌ها و نیازهای روزمره‌شان متصل کنند بدون شک کنار می‌گذارند.
 • تحول فرهنگی یک وظیفه درون سازمانی است؛ ما با ارائه برنامه‌ای منسجم و دقیق جهت افزایش باور و توانمندی کارکنان و بخش‌های سازمان در حوزه مدیریت دانش به شما کمک می‌کنیم.
 • مدیریت دانش اصول ساده، مفاهیم گسترده و اجرای سختی دارد، ما هرگز ادعا نمی‌کنیم مربیانی هستیم که بدون مسابقه و سختی، سازمان شما را قهرمان می‌کنیم؛ اما برای مشتریان خود نتایج را تضمین می‌کنیم!