الگوها و استاندارهای مدیریت دانش

مدیریت دانش و استاندارد ایزو (ISO 9001)

متعهد به کیفیت بمانید. قرارگرفتن مدیریت دانش به‌صورت واضح و مستقل در الزامات استاندارد ایزو (ISO 9001) نسخه ۲۰۱۵ بعد از سال‌ها نشان از این دارد که این مفهوم دیگر یک گزینه نیست بلکه اگر سازمان شما خود را متعهد به کیفیت می‌داند باید بتواند عملکرد قابل قبولی در این

ادامه مطلب ...

چارچوب مدیریت دانش برای رسیدن به تعالی سازمانی

طراحی و تبیین چارچوب مدیریت دانش EFQM در سال 1997، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، در مشارکت با شرکت هلندی CIBIT و مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا (APQC) در جستجوی تجربه‌ها و دستاوردهای بهینه‌ای در زمینه مدیریت دانش، یک پروژه مطالعاتی بهینه‌کاوی را اجرا نمودند. در سال‌های پس از آن

ادامه مطلب ...