داستان موفقیت مشتریان

شرکت مخابرات ایران

از آشنایی تا قرارداد شرکت مخابرات ایران با اینوتکس ایران.

مختصری در مورد تاریخچه شرکت مخابرات ایران. شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی در کشور است. این شرکت با بیش از ۱۰۰ سال سابقه، دارای 10هزار نفر نیروی رسمی و ۲۵ میلیون مشترک است. وجود این حجم از خدمات، زیرساخت‌های ارتباطاتی و نیروی انسانی درگیر با مجموعه چه از نظر کارمندان سازمان و چه از نظر ذی‌نفعان، سازمان را با چالش‌های بسیار بزرگ و پیچیده‌ای روبرو می‌کند. قبل از پرداختن به این چالش‌ها، دستاوردهای شرکت مخابرات ایران در سال 1397 را به اذعان خود سازمان در ادامه می‌بینید: چالش‌های شرکت مخابرات در حوزه دانش سازمانی: حجم زیاد و پراکنده داده‌های مخابرات: تغییرهای سریع و مداوم فناوری‌های مخابراتی: تولید و جذب دانش در سطح بین‌الملل: مدیریت دانش حلال مشکلات دانشی سازمان. همان‌طور که مشاهده کردید چالش‌های بسیار بزرگی در انتظار شرکت‌های مخابراتی از جمله شرکت مخابرات ایران است. جالب است بدانید این چالش‌ها تنها با کمک یک راهکار از قبل امتحان شده قابل مدیریت است. با این مقدمه زمان را به قبل از اجرای سیستم مدیریت دانش در شرکت مخابرات ایران می‌بریم. درآن زمان خود کارشناسان شرکت مخابرات نیازمندی به سیستم مدیریت دانش را حس می‌کردند. به طور مثال خانم افسانه رحمت یکی از مدیران

ادامه مطلب ...