خشایار جهانیان

نسخه ۲۸.۳۸.۴.۲

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۳۸.۴.۲ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۳۸.۴.۲ شامل ۱ قابلیت جدید، ۴ بهبود و ۲ رفع باگ بوده است. نسخه ۲۸.۳۸.۴.۲ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و

ادامه مطلب ...
هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ

یادگیری ماشینی، داستان دانشی که فقط ماشین‌ها درک می‌کنند!

برای شروع صحبت و مقدمه‌چینی در مورد یادگیری ماشینی، چه چیزی بهتر از این نقل قول سراغ دارید؟ «دسترسی به حجم‌های بالایی از داده‌ها در کنار ابزارهای آماری برای کند و کاو در آن‌ها راهی جدید برای درک دنیا پیش روی ما باز کرده است. همبستگی میان داده‌ها کم کم

ادامه مطلب ...

نسخه ۲۸.۳۷.۵.۰

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۳۷.۵.۰ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۳۷.۵.۰ شامل ۲ قابلیت جدید ۵ بهبود بوده است. نسخه ۲۸.۳۷.۵.۰ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای

ادامه مطلب ...

نسخه ۲۸.۳۵.۲۲.۳

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۳۵.۲۲.۳ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۳۵.۲۲.۳ شامل ۸ بهبود و ۳ رفع باگ بوده است. نسخه ۲۸.۳۵.۲۲.۳ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه

ادامه مطلب ...
یکپارچه‌سازی مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

یکپارچه‌سازی مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی

همین‌طور که سازمان شما در زمینه فرایندها (Business Processes) و در کنار آن مدیریت دانش پیشرفت می‌کند، نقاط تلاقی متعددی بین این دو مقوله توجه شما را جلب خواهد کرد. تعدادی از این نقاط تلاقی بین مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی رخ می‌دهد. این نقاط تلاقی هم می‌تواند خطرناک

ادامه مطلب ...
چطور مدیریت دانش و فرآیندهای سازمان را یکپارچه‌سازی کنیم.

یکپارچه‌سازی مدیریت دانش و فرایندهای سازمان | مدیریت پروژه

هم‌زمان که سازمان شما در زمینه مدیریت فرایندها (Business Processes) و نگاه فرایندمحور و به موازات آن در مدیریت دانش پیشرفت می‌کند، نقاط تلاقی متعددی بین این دو توجه شما را جلب خواهد کرد. این نقاط تلاقی هم می‌تواند خطرناک و کشنده باشد هم می‌تواند باعث هم‌افزایی و تکمیل یکدیگر

ادامه مطلب ...

نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰ شامل ۷ بهبود و ۱ رفع باگ بوده است. نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه

ادامه مطلب ...

نسخه ۲۸.۳۵.۸.۶

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۳۵.۸.۶ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۳۵.۸.۶ شامل ۲ قابلیت جدید، ۸ بهبود و ۶ رفع باگ بوده است. نسخه ۲۸.۳۵.۸.۶ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و

ادامه مطلب ...

نسخه ۲۸.۳۳.۳.۱

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۳۳.۳.۱ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۳۳.۳.۱ شامل ۳ قابلیت جدید، ۳ بهبود و ۱ رفع باگ بوده است. نسخه ۲۸.۳۳.۳.۱ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و

ادامه مطلب ...