ارائه نتایج پایگاه دانش محصولات به هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

ارائه نتایج پایگاه دانش محصولات به هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین

مجموعه محصولات و خدمات بانک اقتصاد نوین به‌وسیله تیم مهندسی شرکت اینوتکس ایران در قالب پایگاه دانش نرم افزاری رای ون ارائه و مورد تایید قرار گرفت.

یکی از زیر پروژه های اصلی استقرار مدیریت دانش در بانک اقتصاد نوین، استخراج و مدون سازی کلیه دانش‌های مرتبط با مجموعه محصولات و خدمات این بانک بوده است تا ذینفعان مختلف در سطح بانک امکان دسترسی یکپارچه و بروز به آخرین اطلاعات و راهکارها در حوزه خدمات مورد نظر را داشته باشند.

این زیر پروژه با گزارش سه ماه تیم مهندسی دانش شرکت اینوتکس ایران به انجام رسید. در هفته ی اخیر دستاوردها و نتایج در قالب پایگاه دانش نرم افزاری رای ون در حضور هیئت مدیره و مدیر عامل این بانک ارائه و مورد تایید و تشویق قرار گرفت. از این پایگاه دانش در مراحل بعدی به عنوان بنای توسعه محصولات جدید به ارائه خدمت به مشتریان و پاسخ‌گویی در مرکز دانش استفاده خواهد شد.