ارائه نتایج پایگاه دانش محصولات به هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

 

مجموعه محصولات و خدمات بانک اقتصاد نوین بوسیله تیم مهندسی شرکت اینوتکس ایران در قالب پایگاه دانش نرم افزاری رای ون ارائه و مورد تایید قرار گرفت.

یکی از زیر پروژه های اصلی استقرار مدیریت دانش در بانک اقتصاد نوین، استخراج و مدون سازی کلیه دانش های مرتبط با مجموعه محصولات و خدمات این بانک بوده است تا ذینفعان مختلف در سطح بانک امکان دسترسی یکپارچه و بروز به آخرین اطلاعات و راهکارها در حوزه خدمات مورد نظر را داشته باشند.

n00204604-b

این زیر پروژه با گزارش سه ماه تیم مهندسی دانش شرکت اینوتکس ایران به انجام رسید. در هفته ی اخیر دستاوردها و نتایج در قالب پایگاه دانش نرم افزاری رای ون در حضور هیئت مدیره و مدیر عامل این بانک ارائه و مورد تایید و تشویق قرار گرفت.

از این پایگاه دانشی در مراحل بعدی به عنوان بنای توسعه محصولات جدید به ارائه خدمت به مشتریان و پاسخ گویی در مرکز دانش استفاده خواهد شد.

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email