مجید پوربرزگر

شبکه اجتماعی سازمانی چیست؟

شبکه اجتماعی سازمانی

شبکه اجتماعی سازمانی، ساختاری است که هم اکنون نیز در سازمان شما وجود دارد و مدیریت صحیح آن می‌تواند ظرفیت یادگیری و نوآوری سازمان شما را افزایش دهد. اکثر سازمان‌های ما به صورت ساختاری سلسله مراتبی طراحی شده‌اند. در چنین ساختاری، روابط به صورت عمودی طراحی شده‌اند و بر اساس آن امکان تعامل رسمی و غیر رسمی بین افراد در نظر گرفته می‌شود. حتی اگر دقت کنید در سیستم‌های نرم‌افزاری سنتی مانند اتوماسیون اداری، کارکنان سازمان شما می‌توانند تنها با افرادی تعریف شده در سلسله مراتب سازمانی تعامل داشته باشند.

ادامه مطلب ...
مدیریت دانش مساله محور

مدیریت دانش مساله محور – به عمل کار برآید …

مدینه فاضله ­ای به اسم نظام جامع مدیریت دانش سال های زیادی از اولین پروژه های مدیریت دانش در ایران می گذره و سازمان­ها اکثرا هنوز به دنبال روشی خاص برای پیاده سازی نظامی جامع! از مدیریت دانش  هستند؛ (سازمان­ برای بدست آوردن تمامی خروجی­های مدیریت دانش از مدینه فاضله

ادامه مطلب ...

مدیریت دانش و استاندارد ایزو (ISO 9001)

متعهد به کیفیت بمانید. قرارگرفتن مدیریت دانش به‌صورت واضح و مستقل در الزامات استاندارد ایزو (ISO 9001) نسخه ۲۰۱۵ بعد از سال‌ها نشان از این دارد که این مفهوم دیگر یک گزینه نیست بلکه اگر سازمان شما خود را متعهد به کیفیت می‌داند باید بتواند عملکرد قابل قبولی در این

ادامه مطلب ...