مپنا توسعه 3 به جمع مشتریان اینوتکس پیوست

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

شرکت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا (مپنا توسعه ۳) طی قراردادی مشاوره پیاده‌سازی طرح مدیریت دانش خود را به شرکت اینوتکس ایران واگذار کرد. در این قرارداد آماده‌سازی زیرساخت و فرهنگ‌سازی، شناسایی حوزه‌های راهبردی دانش، بازنگری و توسعه سیستم مدیریت دانش  و … مدنظر قرار گرفته‌است.

شركت احداث و توسعه پروژه‌های ویژه مپنا  (توسعه ۳) در قالب طرح‌های ویژه نیروگاهی و صنعتی عملاً فعالیت خود را با اجرای اولین پروژه نیروگاهی برون‌مرزی مپنا تحت عنوان پروژه ری سوت در سال ۱۳۷۷ آغاز کرد. در ادامه با اجرای  پروژه نیروگاه خارک، فاز ۱ پارس جنوبی، مبین، نیروگاه جنوب اصفهان (که اولین نیروگاه BOT کشور است) و همچنین نیروگاه گازی آبادان فعالیت‌های خود را ادامه داد. درنهایت فعالیت رسمی شرکت توسعه ۳ تحت لوای یکی از شرکت‌های گروه مپنا در تاريخ ۸۴/۰۶/۰۹ آغاز، و به شماره ۲۵۴۱۱۷ در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تهران ثبت گردید.