حضور 80 درصدی بخش اداری محیط زیست گلستان در سامانه نرم افزار رای ون

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

به گزارش سایت محیط زیست استان گلستان: مطابق آمارهای دریافتی از نرم‌افزار رای ون و با توجه به امکان شبکه اجتماعی موجود در نرم افزار حدود 80 درصد کارشناسان و کادر اداری محیط زیست استان در سامانه مدیریت دانش رای-ون حضور دارند. این کارکنان اطلاعات و دانش های اولیه خود را به سامانه وارد می‌کنند.

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، با برگزاری دوره‌های تکمیلی کار با سامانه که در محل ادارات شهرستانی برگزار شد اغلب مشکلات و نقاط ابهام سامانه رفع شد. علاقمندان به اشتراک گذاری دانش فردی، انگیزه‌های لازم برای مشارکت و استفاده از مزایای سامانه را دارند. به‌طوری که در حال حاضر بیش از 420 سند دانشی و حدود 100 تجربه فردی در سامانه درج شده‌است