نگهداشت دانش کلیدی کارکنان

حفظ دانشِ در معرض خروج از سازمان (RoCK)

از دسترس خارج شدن خبرگان

نگهداشت دانش کلیدی کارکنان یکی از رویکردهای مهم مدیریت دانش و در اصل نوعی مدیریت ریسک است. بخش بسیار مهمی از دانشِ حیاتی سازمان شما در ذهن کارکنان به خصوص کارکنان خبره سازمان نهفته است. در رویدادهایی مانند بازنشستگی، ارتقاء یا جابجایی کارکنان و بسیاری رویدادهای دیگر به دلیل از دسترس خارج شدن فرد خبره، سازمان شما با مشکلات متعددی در اجرای فرایندهای کاری خود مواجه می‌شود.

به این ترتیب لازم است با توجه به سطح خبرگی و زمینه تخصص هر یک از کارکنان در یک بازه زمانی مناسب پیش از آن که از دسترس خارج شوند راهکار مناسبی طراحی و اجرا شود؛ راهکاری که با توجه به محدودیت‌های زمانی و نوع دانش فقط شامل مصاحبه و استخراج دانش نیست و نمی‌تواند باشد.

خبره ها در حال خارج شدن از سازمان

ما چگونه به شما کمک می کنیم؟

ما ابتدا به شما کمک می‌کنیم:

  • به طور مستمر و به موقع از احتمال خروج افراد مطلع شوید؛
  • انواع دانشِ در اختیار هر فرد را شناسایی کنید و نقشه دانش فرد را ایجاد کنید؛
  • با توجه به اهمیت دانش، زمان موجود و تعدادی مولفۀ دیگر، روش مناسب برای حفظ دانش فرد را انتخاب کنید؛ و 
  • روش‌های انتخاب شده را با دقت و کیفیت اجرا کنید.

حتی اگر شما عملا علاقه یا امکان پیاده­ سازی مدیریت دانش را نداشته باشید می‌­توانید از این روش برای ایجاد بهبود در سازمان خود استفاده کنید؛ به همین دلیل بسیاری از سازمان‌ها، روش نگهداشت دانش کلیدی را نه به عنوان زیرمجموعه مدیریت دانش بلکه به عنوان بخشی از فرایندهای منابع انسانی خود اجرا می‌کنند.

مقدماتی تا پیشرفته؛ خودتان انجام دهید.

راهنماهای دانش مارکت، حاصل بیش از 17 سال تجربه عملی در حوزه مشاوره مدیریت هستند. با استفاده از این راهنما می‌توانید با ایجاد سازوکاری مناسب، پس از شناسایی افرادی که احتمال از دست دادن دانش آن‌ها وجود دارد، برنامه‌ای قوی برای حفظ انواع دانش در اختیار آن‌ها، بدون نیاز به مشاور تهیه و اجرا کنید. همه فایل‌ها و ابزارهای مورد نیازتان در بسته این راهنما وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر روی تصویر کتابچه راهنما کلیک کنید.

برخی سازمان های مشتری این خدمت

حتما با یک جلسه مشاوره شروع کنید

با یک جلسه رایگان مشاوره با ما، راهنمایی مناسبی برای اطلاعات و دانش سازمانی خود دریافت کنید.