استانداردهای مدیریت دانش

ابزارهایی برای استانداردسازی، ترویج و بهبود مستمر

احتمالاً همواره با این دیدگاه مواجه شده‌اید که مدیریت دانش استاندارد شدنی نیست. این دیدگاه، شاید وقتی در مورد نحوه طراحی و اجرای مدیریت دانش در بخش‌های مختلف سازمان صحبت می‌کنیم اشتباه نباشد؛ ولی وقتی سازمان‌های موفقِ مجهز به مدیریت دانش را بررسی می ‌کنیم شواهد و الزاماتِ مشابهی را به چشم می‌بینیم که نشان می‌دهد می‌توان در مواردی مدیریت دانش را نیز استانداردسازی کنیم . در سال‌های اخیر استانداردهایی در زمینه مدیریت دانش تدوین شده‌است که برخی از این شواهد و الزامات را تعریف می‌کند. پیروی از آن‌ها به این معنی است که می‌توانید روند سازمان‌های موفق را تکرار کنید.

الزامات ایزو 9001 نسخه 2015

آخرین نسخه استاندارد مدیریت کیفیت (2015ISO 9001)، دانش سازمانی را به عنوان یک بند مهم مورد توجه قرار داده است. شما اگر می خواهید به این نسخه از استاندارد مهاجرت کنید، باید حتما به وضعیت دانش سازمانی خود سر و سامانی بدهید.
تفسیر این بند و اینکه سازمان شما چقدر با آن انطباق دارد، کمی نیاز به دقت و ریزبینی دارد. ما می‌توانیم در گام‌هایی مانند آشنایی با این استاندارد و تفسیر آن، شناسایی عدم انطباق‌ها در سازمان شما و تعریف و اجرای برنامه‌های بهبود به سازمان شما کمک کنیم.
به عنوان اولین گام می‌توانید میزان انطباق سازمان خود با الزامات این استاندارد را چک کنید.

ایزو 30401، استاندارد سیستم‌های مدیریت دانش

هدف از استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ پشتیبانی از سازمان‌ها برای توسعه سیستم مدیریتی آن است تا زمینه­ و توانمندی مورد نیاز برای خلق ارزش از طریق دانش را فراهم سازد.

مدیریت دانش دارای تعریف واحد و یا استاندارد جهانی پیش از این استاندارد نبوده‌است.  موانع شناخته شده متعدد در مسیر موفقیت مدیریت دانش، تداخل آن با سایر دیسیپلین ها مانند مدیریت اطلاعات و یا سوء برداشت هایی در مورد نحوهِ مدیریتِ دانش وجود دارد که در این استاندارد تلاش شده بر آن‌ها غلبه شود.

اگر قصد دارید از این استاندارد و الزامات آن برای ارتقاء مدیریت دانش در سازمان خود استفاده کنید با ما در ارتباط باشید.

در دانش مارکت ببینید