استانداردهای مدیریت دانش

ابزارهایی برای استانداردسازی، ترویج و بهبود مستمر

همواره با این دیدگاه مواجه شده‌اید که مدیریت دانش استاندارد نشدنی است؛ این دیدگاه، شاید وقتی در مورد نحوه طراحی و اجرای مدیریت دانش در بخش‌های مختلف سازمان صحبت می‌کنیم اشتباه نباشد؛ ولی وقتی سازمان‌های موفقِ مجهز به مدیریت دانش را بررسی می ‌کنید شواهد و الزاماتِ مشابهی را به چشم می‌بینید. در سال‌های اخیر در استانداردهایی در زمینه مدیریت دانش تدوین شده‌است که برخی از این شواهد و الزامات را تعریف می کند تا با پیروی از آن‌ها بتوانید روند سازمان‌های موفق را تکرار کنید.

نظام‌نامه مدیریت دانش
در دستگاه‌های اجرایی

هدف نظام‌نامه مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی، ایجاد وحدوت رویه در شیوه استقرار نظام مدیریت دانش و ایجاد هم‌راستایی میان اهداف و استراتژی‌های دستگاه‌های اجرایی و مدیریت دانش است.

بر اساس تکلیف نظام‌نامه مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ و کوچک دولتی موظفند نسبت به پیاده‌سازی مدیریت دانش اقدام کنند.

به این منظور، پکیج اینوتکس‌ ایران تهیه شده تا با کمترین زحمت و در کوتاه‌ترین زمان، تکالیف نظام‌نامه مدیریت دانش را به بهترین شکل انجام دهید.

الزامات ایزو 9001 نسخه 2015

آخرین نسخه استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9001)، دانش سازمانی را به عنوان یک بند مهم مورد توجه قرار داده است. شما اگر می خواهید به این نسخه از استاندارد مهاجرت کنید، باید حتما به وضعیت دانش سازمانی خود سر و سامانی بدهید.
 
تفسیر این بند و اینکه سازمان شما چقدر با آن انطباق دارد، کمی نیاز به دقت و ریزبینی دارد. ما می‌توانیم در گام‌هایی مانند آشنایی با این استاندارد و تفسیر آن، شناسایی عدم انطباق‌ها در سازمان شما و تعریف و اجرای برنامه‌های بهبود به سازمان شما کمک کنیم.
 
به عنوان اولین گام می‌توانید میزان انطباق سازمان خود با الزامات این استاندارد را چک کنید.

ایزو 30401
استاندارد سیستم های مدیریت دانش

هدف از استاندارد ایزو ۳۰۴۰۱ پشتیبانی از سازمان ها برای توسعه سیستم مدیریتی آن است تا زمینه­ و توانمندی مورد نیاز برای خلق ارزش از طریق دانش را فراهم سازد.

مدیریت دانش دارای تعریف واحد و یا استاندارد جهانی پیش از این استاندارد نبوده‌است. موانع شناخته شده متعدد در مسیر موفقیت مدیریت دانش، تداخل آن با سایر دیسیپلین ها مانند مدیریت اطلاعات و یا سوء برداشت هایی در مورد نحوهِ مدیریتِ دانش وجود دارد که در این استاندارد تلاش شده بر آن‌ها غلبه شود.

اگر قصد دارید از این استاندارد و الزامات آن برای ارتقاء مدیریت دانش در سازمان خود استفاده کنید با ما تماس بگیرید.

الزامات PMBOK 6

پیش نویس و نسخه نهایی بدنه دانش مدیریت پروژه – ویرایش ششم (PMBOK۶) در سال ۲۰۱۷ منتشر و به طور رسمی رونمایی شد. یکی از تغییرات چشمگیر این استاندارد در ویرایش ششم، اضافه شدن فرایندی تحت عنوان مدیریت دانشِ پروژه در حوزه دانشِ مدیریت یکپارچگی پروژه است.

مدیریت دانش پروژه، فرآیند استفاده از دانش موجود و خلق دانش جدید برای دستیابی به اهداف پروژه و کمک به یادگیری سازمان می‌باشد. این فرآیند باید در کلّ پروژه انجام پذیرد.

در صورتی که قصد دارید نظام مدیریت پروژه سازمان خود را ارتقاء دهید و طبق این استاندارد به مدیریت دانش مجهز کنید با ما تماس بگیرید.

در دانش مارکت ببینید