استخراج دانش از خبره

در قالب خبره، پروژه، فرایند و محصول

اکتساب دانش از افراد

اتفاقات و شرایط مختلفی به شما تلنگر می‌زند که بخشی از دانش مورد نیاز برای اجرای کارها در سازمانتان در ذهن عده‌ای قفل شده است. این موضوع شما را بر آن می‌دارد تا به شکل مناسبی دانسته‌ها و نکات پنهان در زوایای ذهن افراد را استخراج کنید و با زبانی مشترک و سازمان دهی عالی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهید.

دانشی که از ذهن خبره استخراج می‌شود باید بر اساس قواعد و الگوهای استانداردی تدوین شود تا هم برای استفاده کننده نهایی به خوبی قابل استفاده باشد، هم نگهداری و توسعه آن به راحتی امکان پذیر باشد. بسته به نوع دانش ممکن است از قالب‌هایی مانند داستان، محتوای چندرسانه‌ای یا چارچوب‌های پیشرفته مهندسی و مدل‌سازی دانش مثل CommonKADS، MOKA، SPEDE و … استفاده شود که هر یک در نوع خاصی از صنایع کاربرد دارد.

استخراج دانش از ذهن خبره ها

کِی و کجا به استخراج دانش نیاز دارید؟

ما چگونه به شما کمک می کنیم؟

ما در اینوتکس ایران با استفاده از الگوهای معتبر بین المللی و تجربیات 17 سال گذشته، روش‌های بهینه‌ای برای استخراج و مهندسی دانش ایجاد کرده‌ایم. شما می توانید با استفاده از متدهای ما، دانش پنهان در ذهن خبره یا خبرگان را در حوزه‌های مختلف استخراج کنید و در قالب پایگاه دانش، کتابچه، راهنمای مالتی مدیا، درخت تصمیم و … قرار دهید تا نارسایی‌ها و مشکلات ناشی از عدم دسترسی به آن را در بخش‌های مختلف سازمان حل کنید.

با استفاده از خدمات ما می‌توانید:

  • دانش کافی، معتبر و مرتبط با مساله خود را با دقت از ذهن افراد استخراج کنید؛
  • دانش استخراج شده خام را با استفاده از تکنیک‌های مهندسی دانش، تجزیه و تحلیل کنید؛
  • دانش تحلیل شده را به شکلی ساختاردهی کنید و از آن خروجی بسازید که برای استفاده کنندگان، تجربه کاربری و امکان یادگیری مناسبی داشته باشد؛
  • جستجو، دسترسی و استفاده از دانش استخراج شده را با استفاده از ابزارهای نرم افزاری مناسب برای کلیه استفاده کنندگان تسهیل کنید.

حتما با یک جلسه مشاوره شروع کنید

با یک جلسه رایگان مشاوره با ما، راهنمایی مناسبی برای اطلاعات و دانش سازمانی خود دریافت کنید.