اتاق بازرگانی ایران به جمع مشتریان اینوتکس پیوست

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به جمع مشتریان شرکت اینوتکس ایران پیوست. این اتاق با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته نرم افزار رای ون قصد دارد شبکه‌ای قدرتمند از دانشکاران با گسترش و تسهیل ابزارهای به اشتراک گذاری دانش ایجاد کند. ابزارهای پیشرفته نرم‌افزار رای‌ون : شبکه اجتماعی، جستجوی پیشرفته، دانشنامه، رزومه، شبکه همکاران و مرکز پیام رسانی.

ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن فعالیت می‌کند. در جلسات این اتاق نمایندگان دولت و بخش خصوصی شرکت می‌کنند. همکاری با سازمان‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری‌ها از جمله ارائه مشاوره در زمان تهیه لوایح و مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد، از وظایف این نهاد به شمار می‌رود. این اتاق ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت انتخاب می‌شوند