رامین یاوری

کلان داده و مدیریت دانش

کلان داده و مدیریت دانش

برای روشن شدن ارتباط کلان داده و مدیریت دانش، ابتدا لازم است تا تعریفی شفاف از مفهوم کلان داده ارایه شود و سپس ارتباط آن با مفهوم مدیریت دانش تبیین گردد. کلان داده چیست؟ کلان داده (Big Data) به مجموعه ای از داده ها گفته می شود که به دلیل اندازه یا پیچیدگی، امکان انجام عملیات محاسباتی بر روی آنها توسط کامپیوترهای معمولی وجود ندارد یا به سادگی و در زمان معقول امکان پذیر نیست. عملیاتی همچون استخراج، ذخیره سازی، تحلیل، به اشتراک گذاری، جستجو، انتقال، بصری سازی یا اعمال سیاست های دسترسی. از آنجا که تعریف کلان داده، به استاندارد یک کامپیوتر معمولی در هر زمان بستگی دارد، میزانی از اندازه یا پیچیدگی که انبوهی از داده را به کلان داده تبدیل می کند، به قدرت پردازشی کامپیوترهای موجود بستگی خواهد داشت. آنچه امروزه توسط یک لپ تاپ قابل انجام است، زمانی در زمره کلان داده قرار می گرفته است. ارتباط مدیریت دانش و مفهوم کلان داده، با تعریف داده، اطلاعات و دانش و نهایتا نحوه سازمان دهی آنها در سیستم های نرم افزاری روشن می گردد. در واقع، داده همان حقایق خام و به تنهایی بی معنی است (قد شما)؛ اطلاعات، داده در زمینه (Context) است (قد شما

ادامه مطلب ...

چارچوب مدیریت دانش در تعالی سازمانی

در سال 1997، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، در مشارکت با شرکت هلندیCIBIT و مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا (APQC) در جستجوی تجربیات و دستاوردهای بهینه در زمینه مدیریت دانش، یک پروژه مطالعاتی بهینه کاوی را اجرا نمود. در سال های پس از آن، سازمان های بسیاری اهمیت مدیریت دانش را به عنوان یک توانمندساز مهم در موفقیت آتی خود دریافتند. مهم تر آن که سازمان ها به خوبی حس کردند مدیریت دانش، یک تب مدیریتی زودگذر نیست بلکه آن قدر پایدار و همیشگی هست که تبدیل به یک دیسیپلین اساسی سازمان ها شود.

ادامه مطلب ...