یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه 29.10.4.8

از زمان انتشار نسخه 29.10.4.8 تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه 29.10.4.8 شامل 7 قابلیت جدید، 3 بهبود و ۱ رفع باگ بوده است.

نسخه 29.10.4.8 رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید

 • ایجاد گزارش از بخش پرسش و پاسخ
  • خلاصه وضعیت مشارکت آیتم ها
  • لیست پرسش ها
  • لیست فایل های پیوست شده
 • امکان پیوست کردن فایل بر روی پرسش ها و پاسخ ها
 • امکان اضافه کردن اقدامات بر روی وضعیت ها در روند ساز
  • ​​قابلیت مقدار دهی به متغیر
   • جمع از نظرسنجی
   • کمینه از نظرسنجی
   • بیشینه از نظرسنجی
   • میانگین از نظر سنجی
   • میانگین موزون از نظرسنجی
   • واریانس از نظرسنجی
   • انحراف از معیار نظرسنجی
   • قابلیت وارد کردن یک فرمول در مقدار دهی
   • وارد کردن عدد ثابت
  • محاسبه و تخصیص امتیاز بر اساس فرمول
  • ذخیره کردن عدد در فیلدی از فرم با توجه بر اساس یک فرمول
  • ذخیره متن در فیلدی از فرم
 • اختصاص دادن یک نظرسنجی به یک وضعیت
  • اختصاص دادن یک مسئول در بررسی و اعمال تغییرات در  این نظر سنجی
 • امکان فعال یا غیرفعال سازی پیوست فایل در بخش پیام ها
 • امکان فعال یا غیرفعال سازی پیوست فایل در شبکه اجتماعی
 • قابلیت قرارگیری اتوماتیک داده های عددی از یک فیلد فرم و درج در فیلد فرمی دیگر با توجه به تعریف در جریان کاری

بهینه سازی

 • زمانی که یک خبره در سطح بالاتر انتخاب می شود در سطوح پایین تر نیز در پیکره بندی نقشه قابل مشاهده و تفکیک (بصورت آیکون در کنار نام کاربر خبره که بتوان تشخیص داد از سطوح بالاتر به این موضوعات میتواند ارزیابی انجام دهد)باشد.
 • تغییر رنگ ستاره دادن به موضوعات به رنگ طلایی
 • درخواست می شود کاربر زمانی که میخواهد رمز خود را تغییر دهد از او 2 بار خواسته شود تا رمزعبور جدید را وارد نماید

رفع باگ

 • رفع مشکل ویرایش ارزیابی های یک دانش توسط مسئول دانش