یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۹

در نسخه ۲۹ نرم افزار مدیریت دانش «رای ون» بهبود UX نرم افزار و ساده‌سازی رابط کاربری را در نرم افزار  پیاده‌سازی کرده ایم.

نسخه ۲۹ رای ون با ایجاد قابلیت‌های جدید و کاربردی و بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود، معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در نسخه ۲۹

 • ایجاد امکان وارد کردن سطوح محرمانگی کاربران به سامانه از طریق فایل XML
 • ایجاد امکان اصلاح کد رهگیری موضوعات از طریق فایل XML
 • افزودن امکان حذف کردن موضوعات به صورت انبوه، در بخش ورود اطلاعات از طریق فایل XML
 • افزودن نوع دسترسی «مشاهده موضوعات مرتبط» به رابط کاربری اعطای دسترسی مربوط به کلاس و موضوع
 • افزودن نوع دسترسی «ایجاد انبوه» به رابط کاربری اعطای دسترسی مربوط به کلاس و ایجاد امکان اعطای دسترسی وارد کردن انبوه اطلاعات به کاربران

بهینه سازی در این نسخه

 • جلوگیری از تغییر نام کاربری admin. زین پس، امکان ویرایش کردن نام کاربری admin وجود نخواهد داشت
 • ثبت کننده دانش می تواند تا زمانی که دانش را برای ارزیابی ارسال نکرده است، گروه مشارکت کنندگان و درصد مشارکت آنها را ویرایش نماید
 • بازطراحی رابط گرافیکی افزودن اعضا و خبره ها به یک موضوع و ایجاد امکان جستجو در میان اعضا یا خبرگان یک موضوع در همان رابط گرافیکی
 • افزودن ستون های «منتشر شده»، «ارسال شده برای مسئول»، «ارسال شده برای ارزیابان»، «تایید شده» و «رد شده» به گزارش «تعداد دارایی های فکری ثبت شده توسط اعضای گروه ها» و بهبود رابط گرافیکی پارامترهای ورودی گزارش
 • افزودن پارامترهای «منتشر شده» و «وضعیت» به گزارش «تعداد دارایی های فکری ثبت شده توسط اعضای گروهی مشخص» و بهبود رابط گرافیکی پارامترهای ورودی گزارش
 • بازطراحی رابط های گرافیکی «مالکیت معنوی»، «گروه های من»، «حوزه های خبرگی» و «موضوعات مورد علاقه»
 • افزایش سرعت ذخیره فرم ها. این افزایش سرعت در زمانی که حجم اطلاعات وارد شده به سامانه زیاد باشد، کاملا محسوس خواهد بود
 • ایجاد امکان مشاهده «پیش نمایش» فرم ها در زمان طراحی فرم
 • بهبود نمایش صفحه گزارشات
 • بازطراحی رابط گرافیکی انتخاب کاربر
 • ایجاد امکان ارسال نظر توسط کاربر در زمان ارسال دانش برای ارزیابی
 • ایجاد امکان ویرایش شرح تاریخچه ارزیابی دانش توسط مسئول
 • بهبود رابط کاربری انتخاب الگوی کد رهگیری برای کلاس ها در پیکربندی نقشه
 • بازطراحی صفحه خانه
 • بازطراحی صفحه ورود به سامانه
 • بازطراحی رابط گرافیکی شبکه اجتماعی
 • در فیلد چند سطحی در فرم ساز، امکان انتخاب فقط چند سطح از تعداد سطوح درخت فراهم گردیده است. یعنی اگر مثلا یک فیلد چند سطحی برای انتخاب حوزه دانش ایجاد شده باشد و ساختار درختی حوزه دانش دارای ۴ سطح باشد، این امکان وجود دارد که در آن فیلد فقط دو سطح اول آن از کاربر خواسته شود
 • بهبود گزارش عملکرد دانشی کاربران :
  • یک ستون با نام رتبه به ابتدای جدول اضافه شد که رتبه افراد را بر اساس امتیاز مشخص می کند.
  • همچنین جدول خروجی بر اساس رتبه مرتب می شود.
 • در صورتی که گزارش برای تعدادی گروه مشخص شده دریافت شود، مشخص می گردد که هر کاربر عضو کدام گروه است. چنانچه یک کاربر عضو چند گروه از بین گروه های انتخاب شده باشد، نام یکی از گروه ها به صورت تصادفی در مقابل نام کاربر نمایش داده خواهد شد. به علاوه، اگر هیچ گروه انتخاب نشده باشد، نام واحد سازمانی کاربر در مقابل نام او نمایش داده خواهد شد.
 • در بخش ویرایش نقشه، تب موضوعات، قابلیت بارگذاری انبوه اطلاعات از طریق فایل اکسل، این امکان اضافه شده است تا موضوعات مرتبط و کاربران که به ترتیب برای فیلدهای از نوع «موضوع» و «کاربر» فرم ها مشخص می شوند، با استفاده از فایل اکسل در سامانه بارگذاری گردند
 • ایجاد گزارشی با نام «تاریخچه ارزیابی دانش» که می توان از طریق آن همه ارزیابی های دانش انجام شده را مشاهده نمود
 • در صورتی که دسترسی «مشاهده» و «مشاهده چکیده» یک کلاس برای کاربری بسته شده باشد، نام آن کلاس در صفحه «جستجوی پیشرفته» نمایش داده نخواهد شد؛ اما قابل جستجو خواهد بود
 • افزودن گزارشات مربوط به رزومه با عناوین زیر:
  • گزارش رزومه – پیشینه شغلی
  • گزارش رزومه – پیشینه آموزشی
  • گزارش رزومه – دوره های آموزشی
  • گزارش رزومه – جوایز و افتخارات
  • گزارش رزومه – زبان
 • تفکیک امکان انتخاب نسخه پیشین و از نوع مستند بودن (امکان انتخاب درخت اسناد) در تنظیمات سرویس در قسمت پیکربندی نقشه
 • بهبهود رابط گرافیکی انتخاب نسخه پیشین برای اسناد
 • در رابط گرافیکی ایجاد موضوعات جدید به صورت انبوه از طریق فایل اکسل، امکان دریافت فایل الگو فراهم شد

رفع باگ در این نسخه

 • کاربرانی که اجازه ثبت دانش تایید شده بدون ارزیابی را داشتند، با پیغام خطا مواجه می شدند
 • در صورتی که دسترسی مشاهده برخی از فیلدهای فرم برای عده ای از کاربران مسدود می شد، آنها همچنان می توانستند در زمان ثبت، آن فیلدها را ببینند
 • در صورتی که بر اساس تنظیمات فرآیندهای ارزیابی دانش، ارزیابان از ویرایش ارزیابی های انجام شده منع شده بودند، همچنان می توانستند آنها را ویرایش کنند
 • رفع اشکال: در جداول داخل فرم ها، مرتب سازی بر اساس فیلدهای عددی، به صورت رشته ای صورت می گرفت؛ یعنی مثلا ۱۰۰ کوچکتر از ۲۰ تلقی میشد