یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۹.۹.۸.۱

از زمان انتشار نسخه ۲۹.۹.۸.۱ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۹.۹.۸.۱ شامل ۲ قابلیت جدید، ۸ بهبود و ۱ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۹.۹.۸.۱ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

 • آماده سازی زیرساخت ایجاد گزارشات نموداری .
 • افزودن گزارش «کاربران فعال» که لیست کاربرانی را که در بازه زمانی مشخص به سامانه وارد شده اند نشان می دهد.

بهینه سازی در این نسخه

 • افزودن نمودار به گزارش کاربران فعال.
 • افزودن نمودار به گزارش شاخص های عرضه دانش .
 • افزودن نمودار به گزارش شاخص های تقاضای دانش.
 • افزودن نمودار به گزارش شاخص های مشارکت.
 • ساده سازی امکان اعطای دسترسی به گزارشات سامانه.
 • ایجاد امکان ویرایش حیطه بندی و سطح محرمانگی دانش ها در زمان ثبت دانش توسط ثبت کننده.
 • ایجاد امکان منتشر کردن یا لغو انتشار خودکار موضوعات در صورت انتخاب یک گزینه خاص در جریان کاری. زین پس، تمامی موضوعاتی که جریان کاری دارند، پس از ثبت قابل جستجو نخواهند بود و
  برای قابل جستجو شدن آنها، تنظیمات مربوطه در جریان کاری انجام شود.
 • افزودن تنظیماتی برای پنهان سازی نام کاربری در تمامی بخش های سامانه.

رفع باگ در این نسخه

 • رفع اشکال در نمایش عنوان دکمه برگشت زدن در جریان کاری.