یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۹.۷.۸.۹

از زمان انتشار نسخه ۲۹.۷.۸.۹ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۹.۷.۸.۹ شامل ۱ قابلیت جدید و ۱ بهبود بوده است.

نسخه ۲۹.۷.۸.۹ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

  • رفع اشکال یافتن مسئول برای وضعیت های جریان کاری که مسئول آنها از نوع “مانند وضعیتی در گذشته” است.

بهینه سازی در این نسخه

  • ایجاد امکان تعیین یک کاربر مشخص به عنوان مسئول وضعیت های جریان کاری.