یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸

در نسخه ۲۸ نرم‌ افزار مدیریت دانش «رای ون» بازطراحی کامل ماژول پرسش و پاسخ، بازطراحی تم ها و ایجاد امکان دریافت خروجی PDF از محتوا را در نرم افزار پیاده‌سازی کرده ایم.

نسخه ۲۸ رای ون با ایجاد قابلیت‌های جدید و کاربردی و بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود، معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در نسخه ۲۸

  • ایجاد قابلیت دریافت خروجی PDF از دانشنامه‌ها
  • بازطراحی زیرسامانه پرسش و پاسخ
  • ایجاد بخش راهنمای رای ون

بهینه سازی در این نسخه

  • افزودن امکان جستجو در محتوای فرم مرتبط با موضوعات
  • بازطراحی صفحه «مدیریت سیستم»
  • بازطراحی صفحه لاگین
  • ایجاد امکان تعیین تاریخ انقضا برای دانش‌ها
  • بازطراحی صفحه جستجوی دانشکاران