یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۷.۲.۱

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۷.۲.۱ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۷.۲.۱ شامل ۲ قابلیت جدید، ۲ بهبود و ۱ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۸.۷.۲.۱ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

  • نمایش موضوعات مشابه به صورت رتبه بندی شده در صفحه موضوعات.
  • نمایش افراد مطلع به صورت رتبه بندی شده در صفحه موضوعات.

بهینه سازی در این نسخه

  • ایجاد امکان حذف مطالب بیان شده در شبکه اجتماعی مربوط به موضوعات توسط مسئول یا مدیر گروه.
  • بازطراحی صفحه «خانه» به صورت واکنش گرا.

رفع باگ در این نسخه

  • حل اشکال در تشخیص فیلدهای ضروری فرم که باید پیش از ارسال دانش توسط کاربر تکمیل گردند.