یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۵.۲.۱

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۵.۲.۱ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۵.۲.۱ شامل ۲ قابلیت جدید، ۲ بهبود و ۱ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۸.۵.۲.۱ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

  • ایجاد امکان تخصیص درخت های مستندات به کلاس ها جهت سازماندهی مستندات مربوطه. مثلا برای سازمان دهی مستندات هر پروژه به صورت درختی.
  • طراحی رابط کاربری جدید برای انتخاب الگوی کددهی کلاس ها و افزودن امکان انتخاب «حوزه ثبت» یا «فیلدهایی از فرم که نوع موضوع هستند.

بهینه سازی در این نسخه

  • بازطراحی صفحه نمایش موضوعات به صورت واکنش گرا.
  • بازطراحی رابط کاربری جریان کاری در صفحات موضوعات به صورت واکنش گرا.

رفع باگ در این نسخه

  • فع اشکال نمایش بی مورد پیغام خطای PotentialCSRFAttack که گاهی نمایش داده می شد.