یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۳.۳.۲

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۳.۳.۲ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۳.۳.۲ شامل ۱ قابلیت جدید، ۳ بهبود و ۲ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۸.۳.۳.۲ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

  • ایجاد بخش راهنمای رای ون.

بهینه سازی در این نسخه

  • بازطراحی صفحه جستجوی دانشکاران.
  • نمایش اعضا و خبره های موضوع و موضوعات زیرشاخه آن به طور یکجا در صفحه موضوع، در صورتی که گزینه «به صورت درختی سازمان دهی شود» در تنظیمات سرویس انتخاب شده باشد.
  • ایجاد امکان انتخاب زیر کلاس ها در رابط کاربری انتخاب موضوع مرتبط.

رفع باگ در این نسخه

  • رفع اشکال عدم لاگ برداری از جستجوهای انجام شده توسط کاربران.
  • رفع اشکال عدم نمایش مقادیر فیلدهای از نوع تاریخ در فرم ها.