یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۳۷.۵.۰

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۳۷.۵.۰ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۳۷.۵.۰ شامل ۲ قابلیت جدید ۵ بهبود بوده است.

نسخه ۲۸.۳۷.۵.۰ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

  • ایجاد امکان دریافت خروجی اکسل از نتایج جستجو. این خروجی فقط شامل موضوعات (به همراه جزییات فرم های آنها در صورت وجود) می باشد.
  • ایجاد امکان ارسال نظر توسط ارزیابان دانش. این نظرات به ثبت کننده دانش و کاربر دارای نقش مسئول از طریق کارتابل اطلاع رسانی می شود و آنها نیز می توانند به نظر ارزیاب پاسخ دهند.

بهینه سازی در این نسخه

  • ایجاد امکان حذف کردن ارزیابی های دانش انجام شده، توسط مسئول.
  • ایجاد امکان مشاهده جزییات ارزیابی های دانش انجام شده، توسط مسئول.
  • بهبود بصری رابط کاربری «بررسی روند ارزیابی» در جریان کاری دانش.
  • ایجاد امکان ویرایش ارزیابی دانش انجام شده توسط خود ارزیاب.
  • افزودن دکمه «رد» در مرحله «ارسال شده برای ارزیابی» در فرآیند ارزیابی دانش.