یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۳۵.۲۲.۳

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۳۵.۲۲.۳ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۳۵.۲۲.۳ شامل ۸ بهبود و ۳ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۸.۳۵.۲۲.۳ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

 • ایجاد دکمه جستجوی پیشرفته در محل نوار بالایی جستجوی رای ون که دقیقا معادل دکمه نمایش لیستی است. در نسخه های آتی، دکمه «نمایش لیستی» حذف خواهد شد.
 • تبدیل نتایج جستجو به لینک های متداول مرورگر با استفاده از تگ <“a”> به نحوی که امکان مشاهده صفحه مربوطه در یک تب جداگانه برای کاربران راحت تر باشد.
 • پنهان سازی عناوین موضوعاتی که کاربر به آنها دسترسی ندارد در صفحه «جستجوی پیشرفته».
 • ایجاد گزینه ای در تنظیمات فرآیندهای ارزیابی دانش برای مشخص کردن اینکه آیا ثبت کننده دانش بتواند نام ارزیابان را مشاهده کند یا خیر.
 • ایجاد گزینه ای در تنظیمات فرآیندهای ارزیابی دانش برای مشخص کردن اینکه آیا ثبت کننده دانش بتواند ارزیابی های انجام شده بر روی دانش اش را مشاهده کند یا خیر.
 • ایجاد گزینه ای در تنظیمات فرآیندهای ارزیابی دانش برای مشخص کردن اینکه آیا ارزیاب دانش بتواند نام ثبت کنندگان را مشاهده کند یا خیر.
 • در فرآیندهای ارزیابی دانش، ارزیابان، گزینه «اعضای گروه ها و خبره های موضوعات مرتبط» اضافه گردید.
 • نمایش تعداد کل نتایج موجود در صفحه «جستجوی پیشرفته» و نمایش نام ثبت کننده ذیل عنوان هر نتیجه.

رفع باگ در این نسخه

 • رفع اشکال عدم نمایش برخی از تصاویر در شبکه اجتماعی.
 • در بخش رابطه های کاندید در فرآیندهای ارزیابی دانش: رفع اشکال عدم نمایش لیست تمامی کلاس ها در شرایطی که قبلا کلاسی به عنوان کاندید انتخاب شده باشد.
 • رفع اشکال نمایش دکمه «قبلی» در رابط کاربری ثبت دانش جدید، در شرایطی که فقط یک تب فعال وجود داشته باشد.