یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰ شامل ۷ بهبود و ۱ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • نمایش همه کلاس ها در بخش «نمایش لیستی».
  • تعمیم قابلیت بستن دسترسی دانلود به همه فایل ها. پیشتر، این دسترسی فقط برای فایل های PDF بسته می شد.
  • افزودن امکان جستجوی فرم ها در فرم ساز.
  • مطلع کردن کاربر از اینکه به برخی از نتایج جستجو دسترسی ندارد.
  • ایجاد امکان فیلتر کردن بر اساس موضوع مرتبط در صفحه نمایش لیستی.
  • ایجاد امکان غیر فعال کردن «چکیده و کلمات کلیدی»، «پیوست فایل» و «انتخاب موضوعات مرتبط» برای کلاس ها.
  • ایجاد امکان ارسال دانش برای ارزیابان حوزه هایی علاوه بر موضوعات مرتبط مانند موضوعات انتخاب شده در فرم یا تگ شده در متون فرم و متون دانشنامه.

رفع باگ در این نسخه

  • رفع اشکال عدم نمایش برخی از تصاویر در شبکه اجتماعی.