یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۲.۱۹.۰

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۲.۱۹.۰ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۲.۱۹.۰ شامل ۵ بهبود بوده است.

نسخه ۲۸.۲.۱۹.۰ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • بازطراحی صفحه «مدیریت سیستم».
  • بازطراحی صفحه لاگین.
  • افزودن شرح عمومی به موضوعات؛ شرحی که به افرادی که به صفحه موضوع دسترسی ندارند نمایش داده می شود.
  • افزودن گزینه «فیلدهای ضروری فرم تکمیل شده باشد» به گزینه های قابل بررسی پیش از ارسال دانش در «روندهای ارزیابی دانش».
  • ایجاد امکان تعیین تاریخ انقضا برای دانش ها.