یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۲۵.۲.۰

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۲۵.۲.۰ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۲۵.۲.۰ شامل ۱ قابلیت جدید ۲ بهبود بوده است.

نسخه ۲۸.۲۵.۲.۰ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

 • بازطراحی نظام اعطای دسترسی با ویژگی های زیر:
  • امکان اعطا یا سلب دسترسی «ایجاد»، «مشاهده»، «مشاهده چکیده»، «دانلود»، «ویرایش» و «حذف».
  • امکان محاسبه دسترسی ها به صورت سلسله مراتبی؛ به این صورت که اگر مثلا دسترسی به واحد «الف» اعطا شده باشد، همین دسترسی برای واحدهای زیرشاخه نیز اعمال شود.
  • امکان تعیین دسترسی های پیش فرض از نوع «ایجاد»، «مشاهده»، «مشاهده چکیده» و «دانلود»؛ به این صورت که می توان تعیین کرد که امکان مشاهده یک مطلب، به صورت پیش فرض برای همه کاربران وجود داشته باشد یا اینکه برعکس، به صورت پیش فرض هیچ کاربری به یک مطلب دسترسی مشاهده نداشته باشد.
  • امکان تعریف دسترسی های موضوعات بر اساس کلاس ها؛ به این صورت که دسترسی های تعریف شده برای هر کلاس، برای تمامی موضوعات آن کلاس اعمال خواهند شد، مگر اینکه برای یک موضوع، دسترسی اختصاصی تعریف شود.

بهینه سازی در این نسخه

 • ایجاد امکان تعیین دسترسی «مشاهده» برای فیلدهای فرم ها.
 • ایجاد امکان مرتب سازی فیلدهای فرم ها از طریق کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) در فرم ساز.