یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۲۴.۲۴.۰

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۲۴.۲۴.۰ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۲۴.۲۴.۰ شامل ۳ بهبود بوده است.

نسخه ۲۸.۲۴.۲۴.۰ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • افزوده شدن گزارش «جزییات تکمیل نظر سنجی» به لیست گزارشات رای ون.
  • ایجاد امکان انتخاب چند گانه موضوعات و کاربران در فیلدهای از نوع «موضوع» و «کاربر» در فرم ساز.
  • ایجاد امکان سفارشی سازی رابط کاربری فیلد «متنی» و استفاده از الگوهای مختلف اعتبارسنجی داده های ورودی.