یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۱۷.۳.۴

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۱۷.۳.۴ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۱۷.۳.۴ شامل ۵ قابلیت جدید، ۳ بهبود و ۴ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۸.۱۷.۳.۴ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

 • افزودن فیلد از نوع «جداکننده» به فرم ساز. جداکننده صرفا حاوی یک متن است و به وسیله آن می توان بخش های مختلف فرم را از هم تفکیک نمود.
 • افزودن فیلد از نوع «چند مرحله ای» به فرم ساز.
 • امکان ارایه دسترسی ویرایش دانش یا مطلب در جریان کاری (مربوط به ماژول جریان کاری).
 • افزودن فیلد از نوع «فایل» به فرم ساز.
 • افزودن فیلد از نوع «فرم» به فرم ساز. با استفاده از این نوع فیلد، امکان ایجاد جدول در فرم ها فراهم گردیده است.

بهینه سازی در این نسخه

 • در گزارش لیست موضوعات، لیست تمامی مشارکت کنندگان به همراه درصد مشارکت اضافه گردید.
 • بهینه سازی رابط کاربری پیوست فایل.
 • بهینه سازی نمایش فرم ها.

رفع باگ در این نسخه

 • رفع اشکال عدم ذخیره مخاطبان نظرسنجی.
 • رفع اشکال تشخیص کاراکتر ‘.’ در ورودی های از نوع عدد.
 • رفع اشکال عدم ذخیره فیلدهای خالی فرم.
 • رفع اشکال عدم حذف آیتم های «جوایز و افتخارات» از رزومه.