یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۸.۱۰.۸.۰

از زمان انتشار نسخه ۲۸.۱۰.۸.۰ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۸.۱۰.۸.۰ شامل ۳ بهبود بوده است.

نسخه ۲۸.۱۰.۸.۰ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • ایجاد امکان ضروری کردن ارایه توضیحات برای ارزیابان دانش.
  • ایجاد امکان خود ارزیابی دانش پیش از ارسال دانش برای ارزیابی.
  • ایجاد امکان مشاهده «فرم ارزیابی تکمیل شده توسط ارزیابان» توسط مسئول.