یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۷.۵.۹.۲

از زمان انتشار نسخه ۲۷.۵.۹.۲ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۷.۵.۹.۲ شامل ۲ بهبود و ۲ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۷.۵.۹.۲ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • افزودن حالت «عمومی به صورت پیش فرض» به حیطه بندی
  • ایجاد امکان وارد کردن خبره ها از طریق فایل XML در رای ون

رفع باگ در این نسخه

  • اصلاح اشکال عدم امکان تعیین حداقل امتیاز مورد نیاز برای تایید دانش به صورت اعشاری
  • اصلاح اشکال عدم حذف پاسخ ها در ماژول پرسش و پاسخ