یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۷.۰.۹.۱

از زمان انتشار نسخه ۲۷.۰.۹.۱ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۷.۰.۹.۱ شامل ۴ بهبود و ۱ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۷.۰.۹.۱ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • امکان نمایش تعدادی از تلاش های قبلی کاربر برای لاگین به خود او در زمان لاگین. این امکان در فایل web.config قابل تنظیم است.
  • امکان نمایش یک پیام به کاربر در زمان لاگین. این پیام در فایل web.config تعیین می شود.
  • افزودن فیلد وضعیت جریان کاری به گزارش های «دارایی های فکری ثبت شده توسط اعضای گروهی مشخص» و «دارایی های فکری ثبت شده توسط گروهی مشخص».
  • افزودن فیلدهای فرم به گزارش دارایی های فکری مرحله ای مشخص از جریان کاری.

رفع باگ در این نسخه

  • اصلاح اشکال برخی از Autosuggest ها در گزارشات.