یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۶

در نسخه 26 نرم افزار مدیریت دانش «رای ون» تحول بنیادی نرم افزار و معرفی مغز سازمانی در قالب ماژول نقشه را در نرم افزار  پیاده‌سازی و اجرا کرده ایم.

نسخه ۲۶ رای ون با ایجاد قابلیت‌های جدید و بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود، معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در نسخه ۲۶

  • امکان ارسال دعوتنامه برای عضویت در سامانه
  • ارسال وقایع از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیکی
  • مشاهده تغییرات دانشنامه و بازیافت آن ها در صورت نیاز

بهینه سازی در این نسخه

  • بهینه سازی بخش آپلود فایل در دانشنامه
  • امکان مشاهده محتوا بدون لاگین کردن