یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۶.۹.۰.۳

از زمان انتشار نسخه ۲۶.۹.۰.۳ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۶.۹.۰.۳ شامل ۲ قابلیت جدید و ۳ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۶.۹.۰.۳ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

  • افزودن قابلیت نمایش نمودار گرافیکی برای «حوزه های خبرگی»، «گروه ها»، «موضوعات مورد علاقه» و «مالکیت معنوی». این نمودار تعداد و درصد تولید محتوای کاربر را برای هر یک از کلاس ها نمایش می دهد
  • افزودن قابلیت مقایسه کاربران در زمینه تعداد محتوای «مالکیت معنوی»، «گروه ها»، «حوزه های خبرگی» و «موضوعات مورد علاقه»

رفع باگ در این نسخه:

  • اصلاح اشکال عدم جستجوی کاربر در قسمت «مدیریت گروه های کاربری»
  • اصلاح اشکال جستجو نسخه قدیمی که گاهی نتایج جستجو را نمایش نمی داد.
  • اصلاح اشکال گزارش لیست موضوعات که محتوای فرم را به درستی نمایش نمی داد.