یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۶.۵.۴.۲

از زمان انتشار نسخه ۲۶.۵.۴.۲ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۶.۵.۴.۲ شامل ۱ بهبود و ۲ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۶.۵.۴.۲ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه‌سازی در این نسخه

  • ذخیره عکس پروفایل به صورت مربعی و امکان تعیین محدوده آن

رفع باگ در این نسخه

  • اصلاح اشکال عدم نمایش پرسش های روند ارزیابی دانش
  • اصلاح اشکال عدم نمایش صحیح روند ارزیابی دانش که دلیل آن به روز نبودن نام وضعیت ها بود