یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۶.۵.۳.۰

از زمان انتشار نسخه ۲۶.۵.۳.۰ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۶.۵.۳.۰ شامل ۱ بهبود بوده است.

نسخه ۲۶.۵.۳.۰ رای ون با بهینه سازی در قابلیت های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • امکان تعیین انواع آگاه سازی های خارجی به صورت پیش فرض توسط مدیر سیستم