یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۶.۵.۲.۲

از زمان انتشار نسخه ۲۶.۵.۲.۲ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۶.۵.۲.۲ شامل ۱ بهبود بوده است. 

نسخه ۲۶.۵.۲.۲ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • ایجاد امکان تعیین عنوان دلخواه برای پست‌های الکترونیک ارسال شده جهت آگاه‌‌سازی توسط مدیر سیستم.