یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۶.۵.۱.۰

از زمان انتشار نسخه ۲۶.۵.۱.۰ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۶.۵.۱.۰ شامل ۳ بهبود بوده است. 

نسخه ۲۶.۵.۱.۰ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • ایجاد امکان ذخیره متغیر به صورت دائمی به همراه مقدار و استفاده مجدد از آن در لایه برنامه نویسی
  • ذخیره خودکار ضرایب معیارها در گزارش عملکرد دانشی کارکنان
  • تغییر رابط گرافیکی صفحه لاگین