یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۶.۵.۱۰.۱۱

از زمان انتشار نسخه ۲۶.۵.۱۰.۱۱ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۶.۵.۱۰.۱۱ شامل ۲ بهبود و ۱ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۶.۵.۱۰.۱۱ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه‌سازی در این نسخه

نمایش وضعیت فعلی دارایی‌های معنوی کاربر در کارتابل (به او نشان داده می شود که دارایی معنوی او هم اکنون  در کارتابل چه کسانی است)

  • بهبود رابط کاربری انتخاب موضوعات مرتبط
  • بهبود بخش «بررسی روند ارزیابی خبره ها» در جریان کاری دانش
  • بهینه‌سازی فهرست دانشنامه
  • بهینه‌سازی بخش آپلود فایل در دانشنامه
  • ایجاد امکان حذف موضوعات در صحفه موضوع
  • بازگردانی و بهینه‌سازی صرفه جویی‌های دانشی
  • بازطراحی رابط کاربری ثبت رویداد جدید

رفع باگ در این نسخه

  • عدم نمایش صحیح پرسش‌های مرتبط در فرم ارزیابی دانش