یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۶.۴.۰.۲

از زمان انتشار نسخه ۲۶.۴.۰.۲ تلاش کرده ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۶.۴.۰.۲ شامل ۱ قابلیت جدید، ۱ بهبود و ۵ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۶.۴.۰.۲ رای ون با ایجاد قابلیت جدید و بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

  • ایجاد امکان پیشنهاد همکار

بهینه سازی در این نسخه

  • بهبود رابط کاربری انتخاب آیکون برای کلاس ها

رفع باگ در این نسخه

  • عدم نمایش عکس پروفایل و آیکون موضوعات پس از اولین آپلود
  • رفع باگ قابل جستجو شدن دانش ها پس از رد شدن
  • رفع باگ اتمام فرآیند ارزیابی دانش ها پیش از ارزیابی شدن توسط تمامی ارزیابان
  • رفع باگ محاسبه اشتباه امتیاز دانش
  • رفع باگ عدم نمایش موضوعات زیرشاخه در لیست حذف شده ها پس از حذف