یادداشت انتشار نسخه‌های رای‌ون

نسخه ۲۶.۱۲.۹.۲

از زمان انتشار نسخه ۲۶.۱۲.۹.۲ تلاش کرده‌ایم نرم افزار مدیریت دانش رای ون را بهبود و توسعه دهیم؛ حاصل تلاش‌های ما در نسخه ۲۶.۱۲.۹.۲ شامل ۶ بهبود و ۲ رفع باگ بوده است.

نسخه ۲۶.۱۲.۹.۲ رای ون با بهینه‌سازی در قابلیت‌های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه‌های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • بهینه سازی های جزیی رابط کاربری شامل «دکمه ثبت جدید»، «تابع جداکننده متن trim2pix»، پنهان کردن تب ها در صفحه موضوعات در صورتی که یک تب وجود داشته باشد.
  • نمایش آیکون «رای ون» در تب مرورگر
  • بهینه سازی اسکرول بار جدید (NanoScroll) به طوری که با چرخ موشواره (MouseWheel) هم قابل استفاده باشد.
  • نمایش درختای مستندات و زیرشاخه های درخت ها به ترتیب زمانی ایجاد آنها
  • ایجاد امکان انتخاب راحت کاربران در دو سطح «کلیه کاربران» و «دوستان یا همکاران» در نقشه گرافیکی
  • ایجاد امکان حذف تمامی زیرشاخه ها هم زمان با حذف گره پدر در ویرایش درختی کلاس ها، موضوعات و درخت های اسناد

رفع باگ در این نسخه

  • اصلاح اشکال عدم پیشنهاد هم گروهی ها در پیشنهادهای همکاری
  • اصلاح اشکال مغایرت تعداد دانش ها در گزارش عملکرد دانشی کاربران با مالیکیت معنوی