ارزیابی رضایت میان‌دوره خدمات پشتیبانی

تگ لاین مرتبط با صفحه هم اینجا

همراه محترم اینوتکس ایران؛

شما با تکمیل این پرسشنامه مختصر درباره خدمات پشتیبانی نرم‌افزاری اینوتکس در دوره اخیر به ما کمک می‌کنید خدماتی بهتر و رضایت‌بخش‌تر به مجموعه شما ارائه کنیم.