اجرای پروژه مديريت دانش در شركت شهرك های صنعتی گلستان به عنوان پايلوت كشوری

فهرست مطالب

دقیقه زمان تقریبی مطالعه

خبرنامه اینترنتی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خبری به اجرای پروژه مديريت دانش در این شرکت به عنوان پايلوت كشوری از سوی شرکت اینوتکس ایران پرداخت.

به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران: معاون صنایع کوچک شركت شهركهاي صنعي استان گلستان از اجرای پروژه مدیریت دانش در این شرکت به عنوان پایلوت کشوری پياده سازي سامانه مديريت دانش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان, سیدرضا مسلمی عقیلی اظهار داشت: اين پروژه با هدف نهادینه سازی فرهنگ، به اشتراک گذاری دانش، افزایش بهره وری و تحول در سازمان در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: بهره مندی بهینه از منابع و سرمایه‌های ناملموس و دانشی در راستای بهبود خدمت رسانی به ذی نفعان درون و برون سازمانی ، تلاش برای جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های دانشی ،تلاش برای جلوگیری از انجام دوباره کاری‌ها و اتلاف سرمایه‌های فکری و مادی سازماناز مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.

به گفته وی همچنین نمایش جایگاه و ساختار دانشی و روند رشد آن،  اخذ، نظم‌دهی ، دسته بندی و طبقه‌بندی مستندات دانشی، ساماندهی دانش‌های تولید شده حین فرایندهای کاری شامل: جمع‌آوری، ارزیابی، دسته‌بندی و بازیابی آنها در جهت تولید بانک دانش، بهبود و مکانیزه کردن نظام ارزیابی عملکرد با توجه به نقش دانشی کارکنان از دیگر این اهداف است.

مسلمی عقیلی ادامه داد: اين پروژه پس از پياده سازي و اخذ بازخورد مناسب، قابليت اجرا در سطح سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و شركت هاي استاني خواهد داشت.