راهنماهای استقرار به شما کمک می کنند با هزینه ای ناچیز، از برترین روش ها و الگوهای تجربه شده برای طراحی و استقرار مدیریت دانش در سازمان خود کمک بگیرید. هر راهنمای استقرار حاوی دانشِ مشاورانِ زبده مدیریت دانش است. هر راهنما به تناسب موضوع، 30 تا 50 نفرساعت مشاوره را در برمی گیرد؛ به این معنی که شما با داشتن آن راهنما دیگر نیازی به دریافت این میزان مشاوره را نخواهید داشت.
راهنماهای استقرار حاشیه کمی داشته و به صورت کاملا عملی به اصل نحوه اجرای کار می پردازد. با داشتن راهنماهای استقرار شما می توانید با طی چند گام، اختصاص زمان کافی و جلب همکاری افراد در سازمان خود، مدیریت دانش را شخصا طراحی و پیاده سازی کنید.

نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

راهنمای مهندسی انگیزش در مدیریت دانش

755,000 تومان

نگهداشت دانش کلیدی (RoCK)

595,000 تومان

راهنمای انتخاب نرم افزار مدیریت دانش

385,000 تومان

ارزیابی و بهبود فرهنگ مدیریت دانش

595,000 تومان

راهنمای تدوین نظام مالکیت فکری دانش سازمانی

415,000 تومان

راهنمای مقدماتی تدوین نقشه دانش

415,000 تومان

راهنمای تدوین نظام مدیریت انجمن‌های خبرگی

595,000 تومان

راهنمای تدوین نظام مدیریت درس آموخته‌ها

595,000 تومان

راهنمای اندازه گیری و شناسایی شکاف‌های دانشی

595,000 تومان

راهنمای تدوین استراتژی‌های دانش و نقشه راه دانش

755,000 تومان

ایزو 9001/2015 – بسته ارتقاء مدیریت دانش

440,000 تومان

راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای پروژه ها

215,000 تومان

راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فناوری‌

215,000 تومان

راهنمای پیشرفته تدوین نقشه دانش بر مبنای فرایندهای سازمانی

215,000 تومان