پیاده سازی جامع مدیریت دانش در سازمان

ســاده، شفـاف و سرراسـت
سازمان‌های ایرانی برای اینکه ارتقای سطح بهره‌وری از طریق بهبود مستمر در عملکرد فرآیندها و ایجاد سازمانی یادگیرنده را تجربه کنند و همچنین برای داشتن کارکنانی متعهد و متخصص، که از طریق آموزش‌های مستمر و مؤثر به دست می‌آید؛ ناگزیر به استقرار و پیاده سازی جامع مدیریت دانش هستند. اهمیت این موضوع در الزامات بالادستی کشور مانند سند چشم انداز و سیاست‌های مدیریت نظام اداری و همچنین استانداردهای جهانی از جمله استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ نسخه ۲۰۱۵ و ایزو 30401 و بِه‌رَوش‌هایی مانند PMBOK و ITIL هم به خوبی تبیین شده است. در همین راستا خدمات پیاده‌ سازی جامع مدیریت دانش در سازمان که توسط اینوتکسِ ایران ارائه می‌شود، مجموعه‌ای کامل و گام‌به‌گام از خدماتِ درجه‌بندی شده‌است که سازمانِ شما را در بازه زمانی معین به سطح مطلوب در مدیریت دانش می‌رساند.

پیاده سازی جامع تکنیک‌های مدیریت دانش در سازمان 3 سطح دارد:

حرفه ای – GKM3

بسته حرفه‌ای برای سازمان‌های موفق و پیشرفته در مدیریت دانش طراحی شده‌است تا بتوانند روش‌ها و ابزارهای مدیریت دانش خود را تکمیل کنند.

متوسط – GKM2

سازمان‌هایی که کلیه جنبه‌ها و معیارهای سطح تازه کار را با موفقیت پشت سر بگذارند باید الزامات بسته متوسط را در سازمان خود فراهم کنند.

تازه کار – GKM1

سازمان‌هایی که هیچ تجربه‌ای در مدیریت دانش ندارند یا اکثر فعالیت‌های مدیریت دانش آن‌ها گسسته بوده‌است باید از این بسته شروع کنند.

با پاسخ به چند سؤال ببینید سازمان شما در چه سطحی قرار دارد؟

خدمات پیاده سازی جامع تکنیک‌های مدیریت دانش در سازمان

شناخت و آماده‌سازی

شناخت سازمان برای فهم دقیق استراتژی‌ها و نوع سازمان، آماده‌سازی تیم مدیریت دانش و سایر پیش نیازها

نگاشت دانش

شناسایی حوزه‌های دانش، مدل‌سازی مفاهیم دانشیِ سازمان، تدوین نقشه دانش و دارایی‌های دانشی

طراحی دانشی

طراحی 15 فرایند جامع مدیریت دانش، طراحی ارتباطات و داد و ستدهای مدیریت دانش با فرایندهای سازمان

توانمندسازی و فرهنگ سازی

آموزش و توانمندسازی 5 دسته از ذینفعان در کنار طراحی و ایجاد مکانیزم‌های پیشرفته و نوآورانه انگیزش

اجرای فرآیند‌های مدیریت دانش

راه اندازی و اجرای فرایندهای مدیریت دانش در سازمان و تولید خروجی‌ها و نتایجِ دانشی در بخش‌های مختلف

راه اندازی نرم افزار

فعال سازی و راه‌اندازی امکانات نرم‌افزاری و خدمات فناوری اطلاعات به همراه داشبورد دانشیِ سازمان

شرح خدماتِ مدیریت دانشِ
سازمان خود را به سادگی آماده کنید:

با دانلود این فایل، به کلیه شرح خدمات پیاده‌سازی جامع مدیریت دانش (GKM) به تفکیک هر یک از خدمات شش گانه و در سه سطح دسترسی خواهید داشت. شما می‌توانید از این فایل برای طراحی شرح خدمات پیاده سازی جامع مدیریت دانش برای سازمان خود استفاده کنید. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با ما در ارتباط باشید.