برنامه ریزی راهبردی دانش سازمان

شکاف های دانشی، استراتژی دانش و نقشه راه دانش

نقشه راه دانش و استراتژی دانش

به برنامه دقیقی که جهت پرکردن شکاف های دانشی سازمان و با استفاده از استراتژی‏ های دانشی مناسب تدوین می شود نقشه‏ راه دانش گفته می شود.

قطعا سازمان‌هایی را دیده‌اید که شروع به استقرار مدیریت دانش می‌کنند اما پس از مدتی دلسرد می‌شوند. در این سازمان‌ها، مدیریت دانش یا نیمه‌کاره رها می‌شود یا به صورت یک فرایند نهادینه در نمی‌آید؛ هرگز هم کسی طعم نتایج مطلوب ناشی از این همه تلاش را نمی‌چشد. می‌دانید چرا؟

اگر نتوانید مدیریت دانش را به اولویت‌ها و اهداف راهبردی سازمان خود گره بزنید، نه انتظار ماندگاری داشته باشید و نه توقع نتیجه.

نقشه راه دانش سازمانی

ما چگونه به شما کمک می کنیم؟

ما به شما کمک می کنیم برنامه ای شفاف ایجاد کنید که نشان دهد بهبود در وضعیت دانش سازمان منجر به بهبود کدام اهداف و شاخص های سازمانتان خواهد شد. با کمک ما حوزه های دانش حیاتی برای موفقیت سازمان و وضعیت آن ها راشناسایی کنید و با نگاهی جامع مشخص کنید پیاده سازی چه رویکردها، فرایندها و سیستم هایی در زمینه دانش سازمانی می تواند بیشترین منفعت را برای سازمانتان داشته باشد.

برخی از سازمان های مشتریِ این خدمت

حتما با یک جلسه مشاوره شروع کنید

با یک جلسه رایگان مشاوره با ما، راهنمایی مناسبی برای اطلاعات و دانش سازمانی خود دریافت کنید.

خودتان بخوانید و اجرا کنید.

راهنماهای دانش مارکت، حاصل بیش از 15 سال تجربه عملی در حوزه مشاوره مدیریت هستند؛ با استفاده از این دو راهنما می توانید علاوه بر اندازه گیری و اولویت دهی شکاف های دانشی، استراتژی های دانشی و نقشه راه دانش سازمان خود را بدون نیاز به مشاور تدوین کنید. همه فایل ها و ابزارهای محاسباتی لازم در بسته این راهنما وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر روی تصویر راهنماها یا اینجا و اینجا کلیک کنید.

قبل
بعدی

آموزش ببینید و اجرا کنید.

برای این که بتوانید ریسک های دانشی را از سازمان خود دور کنید لازم است بتوانید شکاف های دانش و به دنبال آن ریسک های مرتبط را برای سازمان خود شناسایی کرده و اندازه بگیرید. سپس باید بتوانید استراتژی های مناسب را برای رفعِ به موقعِ شکاف های دانشی تعریف و اجرا کنید.

این کارگاه آموزشی به منظور یادگیری نحوه تحلیل و برنامه ریزی استراتژی های دانشی طراحی شده است. برای اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه، اینجا کلیک کنید.